Avara Premium Alarmpakke

84914
14 200,-

På lager
 • Består av Basic og Moist
 • Brann-, gass- og innbruddsalarm
 • Fuktalarm

Produkt informasjon

Avara Premium inneholder alle funksjoner i Avara Basic Plus og Avara Moist.

Funksjoner                                        Komponenter

Kontinuerlig fuktmåling                        Hovedenhet

Varsler til mobil/e-post                         3 innbruddsdetektorer

Røykvarsler                                         Propandetektor

CO-alarm                                            2 utvendige detektorer

Propanalarm                                       Modem

Smart nattalarm                                 12 fuktsensorer

Innbruddsalarm  

 

Avara Basic Plus: 

Avara smart nattalarm
Med denne smarte nattalarmen unngås mange falske alarmer. Avara har utviklet en helt ny løsning for å unngå dette problemet. Smarte algoritmer oppfatter om noen er på vei ut eller inn av bobilen eller campingvognen. Om man er på vei ut, skrus nattalarmen automatisk av. Det kvitteres med et kort akustisk signal på hovedenheten.
Nattalarmen aktiveres ved et enkelt trykk på hovedenheten. Dette aktiverer bevegelsesdetektorer, innbruddsdetektorene og de utvendige detektorene. Dersom den utvendige detektoren registrerer bevegelse innenfor ca. 1 meter fra yttervegg, vil det tennes et utvendig lys. Dette indikerer tydelig overfor uvedkommende at de er registrert, og vil normalt være tilstrekkelig til å avverge en uønsket situasjon, f.eks. et angrep med «narkosegass». Dersom den som er registrert ikke fjerner seg innen 30 sekunder, vil innbruddsalarmen starte (medfølgende sirene med egne batterier). Dersom noen innen denne tiden bryter seg inn, vil både innbruddsdetektorene og hovedenheten registrere bevegelse og starte alarmen. Dette varslingssystemet gir trygghet så de som er i bobilen eller campingvognen kan sove i fred.

Avara brann- og gassalarm
Brann- og gassalarm inneholder både en optisk røykdetektor og en CO-detektor, i tillegg medfølger en propandetektor. Detektorene er alltid aktive, og kan ikke skrus av. Det sikrer at grunnleggende sikkerhetsfunksjoner alltid er aktive, slik at man kan være trygg på at man blir varslet i tide om en lekkasje eller et branntilløp skulle oppstå.

Avara innbruddsalarm
Innbruddsalarmen aktiveres når bobilen eller campingvognen forlates ved å trykke på hovedenheten med id-brikken i hånden. Alarmen benytter de samme bevegelsessensorene som nattalarmen, og skrus av når det trykkes på hovedenheten med ID-brikken i hånden.
Som frittstående løsning varsles innbrudd med sirene.
Velges løsningen med modem, blir det i tillegg sendt ut varsel på SMS og e-post.

Modem

Modemet kommuniserer til Avara sitt datasystem. Alarmmeldinger og varsler kan derfra videresendes dit eier av systemet velger. Man kan legge inn flere mottagere av varsel. Modemet inneholder også GPS-enhet for lokalisering av bobil/campingvogn. (Abonnoment for varsling på SMS-/e-post). 

Inneholder:

 • Røykvarsler, gass og CO-alarm er alltid
 • Bevegelsesdetektorer ute og inne i natt- og innbruddsalarm
 • Smart nattalarm brukes når man sover og reduserer falske alarmer
 • Innbruddsalarm som brukes når man er borte – også i opplag med batteripakke
 • Modem som kommuniserer med Avara sitt alarmsystem

 

Avara Moist: 

Denne fuktalarmen er en patentsøkt verdensnyhet som tar vare på kundens bobil eller campingvogn hele tiden. Systemet består av fuktsensorer som kontinuerlig måler fuktigheten inne i konstruksjonen. Det sikrer at eventuelle lekkasjer oppdages svært tidlig, og igjen at det raskt kan foretas en enkel og rimelig utbedring. Det hindrer at fukten rekker å utvikle seg, og man slipper langvarige reparasjoner med eventuelle råte- og helsefarlige soppskader.

Små trådløse sensorer monteres på strategiske steder i bobilen og campingvognen, på steder som er utsatt for lekkasjer som kan føre til fuktskader. Dette vil typisk være nær takluker, i skjøter, nede ved dører, under dusj i baderom, osv. Sensorene måler kontinuerlig fuktigheten inne i konstruksjonen, og sender status på temperatur og fuktighet til Din Side hos Avara.

Når Avara Moist identifiserer fukt, vil eieren få varsel på SMS eller e-post. Det opprettes samtidig en ”sak” på Din Side hos Avara. Her blir det dokumentert når lekkasjen oppsto og senere omfanget av en eventuell reparasjon om eieren ønsker å registrere det. Kunden kan når som helst hente ut rapporter fra systemet. Dette skaper en god trygghet og dokumentasjon ved eventuelt senere videresalg av bobilen eller campingvognen.

Med Avara Moist installert sikres derfor både ferien, lommeboken og helsen!

Inneholder:

 • Kontinuerlig fuktovervåking
 • Lagring av alle måledata på Din Side hos avara.no
 • Sikrer viktig informasjon om bilens eller vognens tilstand ved videresalg
 • Batteriene i sensorene varer i 15 år

Pakken kan utvides med flere detektorer fra Avara ved behov.