Gassboks 220 gr. (avlang) Gassboks

50,-

32192

På lager

  • Avlang gassboks/-patron
  • 220 gram med butan
  • Butan renhet: 95%
  • Skal behandles med varsomhet
Produkt informasjon

Produkt informasjon

Gassboks 220 gr. (avlang) Gassboks

Butan Gassboks fra Flak er en avlang gassboks for bruk i kjølebokser, kokeapparat og ovner.

Egnet for bruk med nasjonalt godkjente bærbare gass-kokeapparat, med bruksområde i temperaturer mellom 0°C og 35°C. 

Advarsel: 
- Brannfarlig gass under trykk
- Beskytt fra direkte sollys
- Ikke utsett beholderen for temperaturer over 50°C
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Beholderen samsvarer med EN417
- Følg instruksjonene som følger fra fabrikk
- Lagres i et kjølig og tørt sted
- Kast den på et trygt sted
- Ta ut beholderen fra enheten etter bruk
- Erstatt tilkoblingen hvis den er skadet eller tapt
- Må ikke punkteres/ødelegges eller forbrennes selv etter bruk
- MÅ IKKE ETTERFYLLES!

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

  • Diameter:Ø7cm
  • Høyde:20cm
  • Type gass:Propan og isobutan
  • ERP navn:Gassboks avlang 227 gram
  • Kode:9120000991