Gassfilter 20 x 1,5 cm

IGT
63428
699,-

  • Høy filtreringsgrad på 99%
  • Enkelt bytte av filterpatroner
  • For alle veggmonterte gasstrykk-regulatoranlegg

Produkt informasjon

GOK gassfilter holder gassanlegget rent

Beskytter gasstrykkregulatorer og ventiler fra smuss og olje. Gassfilteret skal monteres før gassregulatoren.
Det filtrerer Inndampningsresten (fet aerosoler) fra gass-strømmen før de blir avsatt og i regulatoren.
Og dette opp til 99% (standard papirfilter kan håndtere maksimalt 30% i det området).
Perfekt for en feilfri drift og lang levetid.

  • Høy filtreringsgrad på 99 %
  • Enkelt bytte av filterpatronen

For alle veggmonterte gasstrykk-regulatoranlegg