Lekkasjetester for gass 10 mm

86928
786,-

Produkt informasjon

Lekkasjetester med mulighet for å koble til 10mm slange på den ene eller begge sidene. Når det er gjennomstrømming av gass vil det boble i glasset på regulatoren. Hvis det bobler når du ikke har et forbruk er det en lekkasje etter der regulatoren er plassert. Derfor er det viktig at den plasseres så nær gassflaska som mulig.