Den lille hjelper Monteres i teltskinnen innføringspunktet for teltet

86156
105,-

  • Monteres i teltskinnen - holder teltduken på plass
  • Gjør montering av telt enklere
  • Unngå at teltduken setter seg fast i starten av teltskinna
  • Sett opp forteltet alene uten "dyttehjelp"

Produkt informasjon

Monteres i teltskinnen 10-15 cm under innføringspunktet for teltet.